Utslipp av dårlig renset avløpsvann er en av de store forurensningskildene i området vårt. Kommunen jobber med å pålegge husstander som ikke har et godkjent avløpsløsning å etablere godkjente avløpsløsninger. Disse eiendommen må enten knytte seg til kommunalt avløpsnett eller oppgradere eksisterende avløpsløsning til dagens standard.

Huseier må selv betale for oppgradering eller tilknytning. For noen husstander kan dette være en stor økonomisk belastning. Nå kan husstander som ikke har mulighet til å finansiere nødvendige avløpstiltak på egen hånd gjennom lån i ordinær bank eller gjennom kommunens ordning med startlån, søke tilskudd for å gjennomføre pålagt avløpstiltak.

Neste søknadsfrist er 1. mai 2021.

Klikk her for mer informasjon om mulighet for å søke tilskudd for å gjennomføre godkjent avløpstiltak