Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som beskriver hva som er lov og ikke lov. Her finner du også informasjon om når du må søke om tillatelse. Veilederen finner du ved å trykke her. Du kan også gå til Miljødirektoratet

Søknad om tillatelse skal sendes til Vestby kommune ved resultatområde Kommunalteknikk. 

Les veilederen nøye slik at du får med deg nødvendig informasjon i søknaden.