Sykling er bra for miljøet, helsen og gir gode opplevelser

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistforeningen. Vestby kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

- Sykling er bra for miljøet, helse og gir gode opplevelser, sier friluftskonsulent i Vestby kommune, Esben Eyde. Vestby kommune ønsker at flere hverdagsreiser i kommunen skal gjennomføres med sykkel. I kommunens sykkelstrategi er ambisjonen at minst 8 % av alle reiser skal foregå med sykkel. Sykkelandelen i Vestby kommune er i dag (2019-tall) på cirka 2 % (for alle reisetyper). Dette er svært lavt, og under halvparten av landsgjennomsnittet. 

Hva skal til for at du skal ta sykkelen oftere i bruk ?

For å få flere til å bruke sykkel i hverdagen må kommunen vite hva som hindrer befolkningen fra å sykle, eller bruke sykkel oftere, og hva som er bra og hvorfor noen velger å sykle framfor å kjøre bil. Det er derfor ønskelig at flest mulig svarer på undersøkelsen, - uansett om du sykler mye, noen ganger, sjelden, eller aldri. Eller, om du bruker sykkel kun for trening, eller kun for transport.

- For å få representative tall å jobbe videre med trenger vi så mange svar som mulig. Del gjerne undersøkelsen med andre, oppfordrer Eyde. Da får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra et syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Vestby er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene – ifølge syklistene selv. 

- Vi ser at det finns en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem å fortsette å tråkke, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. 

Sykkelundersøkelsen 2024 QR-kode
Sykkelundersøkelsen 2024 QR-kode

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2024

Syklistforeningen har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2022, vant Stavanger. Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22. april til 30. juni. 

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.

Nytt i år er at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart.

Resultatene vil bli presentert i september 2024 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger.

Scann QR-koden eller klikk lenken her for å komme til spørreskjemaet