Vi følger årskullene kronologisk så godt det lar seg gjøre. Hvis vi for eksempel vet vi kan tilby vaksiner til 150 innbyggere, sender vi ut 150 sms til den aldersgruppen vi er kommet til.

Når du har mottatt invitasjon til å velge time på sms skal det altså være minst et timealternativ til deg.

Ved å følge lenken i sms'en du mottar ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Vi følger nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som kan/skal ta de forskjellige typene vaksine. Inntil videre vaksinerer Vestby kommune kun med Pfizer. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre dersom du takker nei.

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du ikke bestiller deg time via lenken, vil vi kunne se dette og tar kontakt med deg for å høre om du ønsker time til vaksinasjon.

Hvilket tidspunkt vi kommer til de forskjellige prioriteringsgruppene avhenger av de nasjonale vaksineleveransene, og hvor mye kommunen mottar av disse. De som betjener vaksinetelefonen, kan heller ikke svare på dette. Ved spørsmål knyttet til egen helsetilstand, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastlegen din. 

Du kan ikke møte opp uten timeavtale

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet  via sms. Du trenger ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste. Vi ringer neste innbygger som står på prioriteringslisten hvis det skulle være noen som ikke dukker opp til sin timeavtale.

Folkehelseinstituttets vaksinescenario

Vi følger prioriteringene fra nasjonale myndigheter. Folkehelseinstituttet har utarbeidet det de omtaler som et nøkternt vaksineringsscenario, med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Oversikten kan bli endret. Siste oppdatering er fra 30. mars 2021.

Forhåndsregistrer deg til vaksine

Når du skal forhåndsregistrere deg til vaksine benytter du denne lenken: 
 

En forhåndsregistrering gir ikke time til vaksinering, men kartlegger behovet og ønske om vaksine. Forhåndsregistreringen bidrar til at kommunen kan foreta en rask og effektiv håndtering av mottatte vaksiner. 
 
Hvem skal forhåndsregistrere seg?
Alle innbyggere som ønsker vaksine skal registrere seg.  Når kommunen mottar vaksiner til din prioriteringsgruppe vil du som har forhåndsregistrert deg motta en sms om at du kan bestille time for vaksinering.
 
Hvem blir kontaktet av fastlegen sin?
Innbyggere under 65 år som er i risikogruppe vil etterhvert få tilbud om vaksine fra sin fastlege. 
 
Hvordan registrerer man seg?
Forhåndsregistrering gjøres kun via Vestby kommunes hjemmeside, og derfra følger man koblingen «Forhåndsregistrering til vaksinasjon». For å logge inn benytter man BankID. 
 
Kan man få hjelp av pårørende til å registrere seg? 
Pårørende kan logge seg inn med egen BankID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å forhåndsregistrere seg selv. 
 
Er det sikkert å forhåndsregistrere seg?
Ja, ved forhåndsregistrering benytter du BankID som sikkerhetsløsning. Tjenesten er i samsvar med personvernforordningen (GDPR). Det er kun du som bruker, og de du velger å dele helsedata med gjennom Helseboka, som vil ha tilgang til dine helsedata. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til at vi behandler dataene dine.  Da vil vi slette dine helsedata etter 30 dager.