FHI har utarbeidet et forenklet flytskjema for når skal barn holdes hjemme fra barnehage og skole. Flytskjemaet åpnes her.