Vestby har flere etablerte næringsområder

Vestby Næringspark Øst

Nytt næringsområde vedtatt i kommuneplan i juni 2007. Området er på ca. 1200 dekar totalt. Påbegynt opparbeidelse av området.

Kontakt Vestby kommune v/ Nils Anders Søyland for nærmere informasjon eller send e-post til post@vestby.kommune.no. .

Salg av 450 DAA[1].JPG

Plakat i stort format

Deli Skog Næringspark

Deli Skog Næringspark er kommunens største utbygde næringsområde på ca. 700 dekar. Det største firmaet som er etablert på området, er ASKO Øst (Norgesgruppen). Andre firmarer er THERMO_TRANSIT, Haugen-Gruppen, Recall, SpeditionsCompagniet AS, Arcus Kjemi, Eurosko - lager Vestby, Skeidar, Schneider Electric, Adams express, BaRe Vestby Bamagruppen, TIP Trailer, Scana og Næringstjenester AS m. fl.

Kleiver

Næringsområde i Vestby nord, der Bauhaus har etablert seg.

Verpet

Etablert næringsområde i Vestby nord, - med en rekke firmaer innen faghandel, servicebedrifter og lager/produksjon. Blant annet møbelsenter og gartneri.

Sletta

Næringsområde ved Sonsveien. Det er også etablert ridesenter her. Firmaer som er etablert på området er bl.a Normar AS, Goldfish AS, Son Marina, Kiwi, Soon Håndverksmøbler AS og Son Sykkelservice.

Vestby Nord

Norwegian Outlet har etablert seg nord for vanntårnet.

Tips en venn Skriv ut