På brygga i Hvitsten

Naturopplevelser, idrett og friluftsliv

Innbyggerne i Vestby kommune har de aller beste vilkår for å kunne drive et aktivt idretts- og friluftsliv, sommer som vinter.

I kommunen er det både kommunale og private anlegg; idrettshaller, svømmehall, stadionanlegg med løpebaner, flere naturgressbaner, kunstgressbane, grusbaner, ballbinge, balløkker, ridesentra og seilsportanlegg.

I tillegg har vi flotte tur- og skiløyper, lysløype, skileikanlegg og barnealpinanlegg. Ødemørk er kommunes natur- og friluftssenter. Herfra er det kort vei til tur- og skiløyper i Mossemarka.

Langs kysten er det flere småbåthavner, og øyene utenfor Son er populære utfartsmål for fritidsbåt-folket. Tvers i gjennom kommunen går det en helårs ridesti, og en spennende kyststi er under opparbeidelse fra Son til Drøbak. Kommunen har ypperlig rekreasjonsområder langs fjorden, 10 badestrender, flotte områder for sportsfiske, og store utmarksområder.

Noen av kommunens hovedmål innen dette området:

·      Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer viktige natur- og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige generasjoner.

 

·      LNF-områdene med særskilte frikluftsinteresser skal bidra til at større, sammenhengende frikluftsområder opprettholdes for befolkningen. Samtidig skal de bidra til en markert avgrensing av byggeområder slik at nærrekreasjonsområder ved eksisterende boligområder ikke forsvinner.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut