Nav

NAV Vestby

Fra og med tirsdag 18. april 2017 endrer NAV Vestby åpningstiden i mottaket.

Mottaket betjenes tirsdag og torsdag mellom klokka 12.00-14.00.

Ved sosialfaglige henvendelser er telefonen ved kontoret betjent som før mellom klokka 09 og 15 mandag - fredag. Kontaktsenteret formidler kontakt om du ringer 55 55 33 33.

Timeavtaler og møtevirksomhet gjennomføres som vanlig mandag - fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.

På nav.no finner du de riktige svarene om rettigheter og utbetalinger, og om hvor lang tid saksbehandlingen tar. Her kan du også registrere deg som arbeidssøker, få gode tips om hvordan du går fram, du kan sende søknader og sjekke hvor langt saken din har kommet og hvor mye du får utbetalt – i tillegg til mye annet du kan ordne selv. Mye mer effektivt enn å stå i kø, ingen reisevei og åpent hele døgnet!

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på 55 55 33 33.

Her finner du hjemmesiden til nav.no.

På NAV-kontorene jobbes det med å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale. Følgende kommunale tjenester er lagt til NAV: råd og veiledning, sosialhjelp, rus og økonomisk rådgivning.

Hovedmålene til NAV er
• flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
• et velfungerende arbeidsmarked
• rett tjeneste og stønad til rett tid
• god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
• en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Verdiene til NAV er å være
• Tydelig
• Tilstede
• Løsningsdyktig

NAV Vestby finner du rikelig med informasjon om tjenester og lovverk som er tilknyttet disse områdene.

NAV Vestby har også utviklet en rekke offensive tiltak av stor betydning for lokalsamfunnet, og i nært samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen.NAV-Vestby driver Huset i Støttumveien som er et lavterskeltilbud til brukere med bistand fra NAV.

Åpningstider NAV Vestby:

NAV Vestby har timeavtaler mellom 08.00 til 15.00.
Publikumsmottaket er åpnet fra 12.00 til 14.00.

NAV-leder i Vestby:
Rikke Haagensen


HUSET
Huset er til for NAV Vestby sine brukere som trenger hjelp til å komme seg i eller nærmere arbeid uavhengig av hvilken ytelse de har.

Huset i Vestby kommune er plassert i Støttumveien 4.

Alle brukere som mottar ytelse fra NAV har vilkår om arbeidsrettet aktivitet. Dersom du mottar ytelse fra NAV og Huset er en egnet arena for aktivitet for deg, må du påregne måtte utføre oppgaver i kommunen tilsvarende ordinær arbeidstid, og / eller annen arbeidsrettet aktivitet.

NAV ønsker å bidra til økonomisk selvhjulpenhet ved å tilby arbeidsrettet oppfølging, struktur og rutine i hverdagen, og trening i å møte de krav og forventninger som gjør seg gjeldende i arbeidslivet. Veileder på Huset bidrar til å kartlegge arbeidsevne og styrke mulighetene for å komme i jobb.

På Huset er det etablert en arbeidsgruppe som utfører praktiske arbeidsoppdrag for Vestby kommune, frivillighetssentralen og andre oppdragsgivere. Arbeidsoppgavene inkluderer snekring, maling, vasking, hagestell, matlaging, flytteoppdrag, ved kløyving og snømåking. Andre aktiviteter kan være jobbsøking og annen arbeidsrettet oppfølging.

Arbeidstiden er i utgangspunktet 5 dager pr. uke fra kl. 09.00 - 15.00. Nærmere avtale om arbeidstid gjøres etter avtale med NAV.

Les også om hvilke muligheter og tilbud NAV Vestby kan tilby deg som er ung i Vestby.

Tips en venn Skriv ut