Nav

Publikumsmottaket ved NAV Vestby åpner for innbyggerne

Publikumsmottaket ved NAV Vestby åpner for innbyggerne og vil ha ordinær åpningstid på tirsdag og torsdag kl.  12.00 – 14.00 for drop-in. 
Nav

Er du permittert og har søkt om dagpenger?

Du kan søke om forskudd på dagpenger fra i ettermiddag. Søker du nå, kan du få penger innen fredag.  Søk forskudd på dagpenger   
Nav

Publisert 18. mars 2020:

Arbeidsgivertelefon for bedrifter og næringsdrivende i Follo-regionen

NAV har opprettet en arbeidsgivertelefon for bedrifter og næringsdrivende i Follo-regionen. Har du som arbeidsgiver behov for råd og veiledning som...
Nav

Publisert 18. mars 2020:

NAV Vestby vakttelefon for akutt krise og nødhjelp vedrørende økonomisk sosialhjelp

NAV Vestby har opprettet en egen vakttelefon for akutt krise og nødhjelp vedrørende økonomisk sosialhjelp: Telefon: 406 35 836 Telefonen er bema...
Nav

Publisert 18. mars 2020:

NAV er tilgjengelig – men ikke via publikumsmottaket

NAV Vestby stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot ...
Nav

Publisert 4. februar 2020:

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For...