Nødnummer

Her er nummer du kan ringe for akutt hjelp:

Kriseteamet i Vestby kommune

Kriseteamet er en frivillig tjeneste som stiller opp med ulik erfaring og fagkompetanse ved kriser. Disse koordinerer og ser til at annet støtteapparat og nettverk trekkes inn ved oppståtte kriser

Teamet skal gi rask og hensiktsmessig hjelp ved:

 • Brå og uventet død
 • Alvorlige ulykker
 • Andre akutte kriser der den etablerte krise/beredskapstjeneste (brann og redningsvesen, legevakt, sykehus, prest og annet) har behov for ekstra bistand.

Betingelser
Kriseteamet har ikke noe hovedansvar ved større katastrofer i kommunen. 

Politi og legevakt formidler kontakt med kriseteamet ved behov.

Barneverntjenesten

Follo barnevernvakt

Barnevernvakten kan kontaktes ved behov for akutt hjelp på kveldstid og i helger når kommunens barnevernkontor er stengt.

Akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

Telefon til barnevernvakten: 917 19 615

Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800 

Åpningstider:
Alle dager fra kl 15.00-08.00.

I helger samt i høytider er vi døgnbemannet.

Vi yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Vold i nære relasjoner
 • Mobbing og vold
   

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

Incestsenteret i Follo

Kontakt oss hele døgnet, hele året, på telefon 64 97 23 00 eller e-post post@kisif.no.

Krise- og incestsenteret i Follo

Vann og avløp

Ved feil og mangler ved kommunale avløpsledninger og tilhørende installasjoner (kveld/ natt/ helg) tlf. 932 14 917 (følg tastevalg til vann og avløp)

Kommunale bygninger

Vestby kommune har egen vakttjeneste som publikum kan henvende seg til utenom normal arbeidstid.

Alle som oppdager noe unormalt rundt de kommunale byggene våre utenfor normal arbeidstid (kveld/ natt og helg), det være seg hærverk, utløste alarmer m.m. kan melde fra om dette på vakttelefon 977 73 388.

Utedrift

Snømåking, strøing av kommunale veier
Tlf. 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett)

Follo Veterinærvakt

Follo landbrukskontor administrerer veterinærvaktordningen. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter tilskuddet av kommunale veterinærtjenester (vakttilskuddet).
Vi har i Follo 5 veterinærer i vaktordningen som gjelder fra kl. 16.00 – 08.00 på hverdager, og i helger og på helligdager.

Telefon 64 96 20 88

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

 

Les mer om Veterinærvaktordningen i Follo

 

 

Viltpåkjørsel/ viltnemnd

Nedenfor følger liste over personer i Vestby som bes kontaktet i tilfelle påkjørsler av vilt på vei eller jernbane, funn av fallvilt o.l.: 

Vennligst forsøk å kontakte personene i den rekkefølge de står oppført på listen: 

 • Vidar Holthe mob  913 72 179 hovedansvarlig
 • John Johansen mob  951 75 815 hovedansvarlig
 • Simen Grimsrud mob  957 56 422
 • Kåre Mørk mob  957 77 225 
 • Arnkjell Johansen mob  917 44 700