Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Norskopplæring for asylsøkere i mottak gjeninnføres fra 1. september 2007. Asylsøkerne kan få inntil 250 timer opplæring.
Formålet med å gjeninnføre ordningen er at asylsøkere skal få muligheten til å tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de bedre kan kommunisere med øvrige beboere og ansatte i mottaket samt innbyggere i lokalmiljøet. Norskopplæringen vil dessuten bidra til å gi oppholdet i mottak et positivt innhold, og vil støtte opp om integreringen av de som får oppholdstillatelse i Norge.
 
Ikke de med avslag
Tilbudet gjelder asylsøkere. Det vil si at personer som får avslag på asylsøknad i Utlendingsdirektoratet og nektes utsatt iverksetting, og beboere som får avslag på anke i Utlendingsnemnda, ikke tilbys norskopplæring.
 
Vertskommunen tilbyr norskundervisningen
Det er vertskommunen for asylmottaket som skal sørge for å gi personer i ovennevnte målgruppe tilbud om norskundervisning. Kommunene får, etter søknad til Fylkesmannen, et tilskudd for hver person i målgruppa. Asylsøkere har imidlertid ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring.
 
 
Tips en venn Skriv ut