Ann-Christin er utdannet kreftsykepleier, og har også videreutdanning i palliativ sykepleie. Et sterkt engasjement for faget førte i 2020 til oppstart av masterutdanning i klinisk sykepleie med studieretning kreft. Oppgaven, med tittelen «Pendling mellom håp og fortvilelse» omhandler pårørendes opplevelser av å leve nært et familiemedlem med uhelbredelig hjernesvulst.

Hun har lang erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten med kreftpasienter, både i behandlende og lindrende fase. De siste ti årene ved Lindrende enhet på Helsehuset i Moss.

"Det er med stor ydmykhet jeg overtar rollen som kreftkoordinator etter de dyktige sykepleierne som hatt stillingen før meg. Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft og nye utfordringer blir en del av hverdagen. Jeg ønsker å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte og være en trygg samtalepartner som kan støtte og hjelpe å sortere vanskelige tanker" sier Ann-Christin. 

Velkommen til å ta kontakt!