Nye investeringsprosjekter

Kulturkvartalet illustrasjonstegning

Kulturkvartalet

Fremdrift:

 • Planlegging og prosjektering: 2018 – 2019
 • Byggestart: Antatt 2020
 • Ferdigstillelse: Antatt 2022
 • Byggets kapasitet: Avklares
 • Bygg som rives: Gamle «Rimibygget»
 • Tomt: mellom Rema Bygget og NAV bygget i Vestby sentrum
 • Tomteareal: ca. 3 Da. Deler av tomten er under fradeling, eksakt areal oppdateres senere
 • Antall kvm bygg: Antatt mellom 7000 og 8000
 • Antall etasjer: Antatt 5, mulig ulike etasjehøyder
 • Fasademateriale: Ikke avklart
 • Budsjett: 400 mnok
 • Entreprenør: Ikke valgt
 • Arkitekt: Ikke valgt, L2 arkitekter bistår med Rom- og funksjonsprogram
 • Bygget tas i bruk: Antatt 2022/2023
Illustrasjon fasade Bjørlien skole Foto: LINK arkitektur/ Multiconsult

Bjørlien Skole

Fremdrift:

 • Byggestart: Mars 2017
 • Ferdigstillelse: Bygningsmessig ferdigstillelse oktober 2018, skolen tas i bruk for elever og ansatte fra januar 2019
 • Byggets kapasitet: Skolen bygges som 3 parallell med 7 . trinn og 588 elevplasser
 • Bygg som rives: Gamle Risil Ungdomsskole ble revet for å gi plass til den nye barneskolen. Rivningen er ferdigstilt
 • Tomt: Det bygges på tomten til gamle Risil Ungdomsskole, rett ved siden av dagens Bjørlien skole
 • Tomteareal: Ca. 40,5 mål. Delt tomt med dagens Bjørlien skole
 • Antall kvm bygg: 7 199 kvm BRA
 • Antall etasjer: 2 etasjer samt U etasje
 • Fasademateriale: Kombinasjon av tegl og pusset mur
 • Budsjett: 213 MNOK
 • Entreprenør: AF Gruppen Norge AS, avdeling Østfold
 • Arkitekt: LINK arkitektur
 • Skolestart: Januar 2019

 

Nye Brevik skole_2

Brevik skole og grendesenter

Fremdrift:

 • Byggestart (antatt): Oktober 2016
 • Ferdigstillelse: April 2018
 • Byggets kapasitet: Skolen bygges som 3 parallell med 7 . trinn for ca. 588 elever og grendesenter med kulturformål
 • Bygg som rives: Gamle Brevik skole skal rives når nybygget er ferdig og skolen har flyttet inn, planlagt riving sommer 2018
 • Tomt: Ved siden av dagens skoletomt, på det som var grusbanen til skolen
 • Antall kvm: 8937 kvm BRA
 • Antall etasjer: 2/3 (Størstedelen av bygget blir i 2 etasjer, en del blir i 3 etasjer)
 • Fasademateriale: Plater
 • Budsjett: 276 MNOK
 • Entreprenør: SKANSKA
 • Arkitekt: LINK arkitektur
 • Skolestart: August 2018
Solhøy omsorgsboliger

Solhøy omsorgsboliger

Fremdrift:

 • Planlegging og prosjektering: 2016 – 2020
 • Byggestart: Mellom 2020 – 2022
 • Planlagt ferdigstillelse: August 2022
 • Byggets kapasitet: Etappevis utbygging:
 • 1. byggetrinn: 64 plasser m/ fellesarealer i 2022
 • 2. byggetrinn: 56 plasser i 2026
 • Tomt: Planlagt bygget på tomta til gamle Solhøy skole
 • Tomteareal: 15 mål
 • Antall kvm (brutto):
 • BTA 1. byggetrinn:         ca. 11 500 m2
 • BTA 2. byggetrinn:         ca. 5 800  m2
 • BTA parkeringskjeller:  ca. 1 800  m2
Tips en venn Skriv ut