www.vestby.kommune.no

Nye investeringsprosjekter

Kulturkvartalet illustrasjonstegning

Kulturkvartalet

Fremdrift:

 • Planlegging og prosjektering: 2018 – 2019
 • Byggestart: Antatt 2020
 • Ferdigstillelse: Antatt 2022
 • Byggets kapasitet: Avklares
 • Bygg som rives: Gamle «Rimibygget»
 • Tomt: mellom Rema Bygget og NAV bygget i Vestby sentrum
 • Tomteareal: ca. 3 Da. Deler av tomten er under fradeling, eksakt areal oppdateres senere
 • Antall kvm bygg: Antatt mellom 7000 og 8000
 • Antall etasjer: Antatt 5, mulig ulike etasjehøyder
 • Fasademateriale: Ikke avklart
 • Budsjett: 400 mnok
 • Entreprenør: Ikke valgt
 • Arkitekt: Ikke valgt, L2 arkitekter bistår med Rom- og funksjonsprogram
 • Bygget tas i bruk: Antatt 2022/2023
 • Følg prosjektbloggen til Kulturkvartalet
Solhøy omsorgsboliger

Solhøy omsorgsboliger

Fremdrift:

 • Planlegging og prosjektering: 2016 – 2020
 • Byggestart: Mellom 2020 – 2022
 • Planlagt ferdigstillelse: August 2022
 • Byggets kapasitet: Etappevis utbygging:
 • 1. byggetrinn: 64 plasser m/ fellesarealer i 2022
 • 2. byggetrinn: 56 plasser i 2026
 • Tomt: Planlagt bygget på tomta til gamle Solhøy skole
 • Tomteareal: 15 mål
 • Antall kvm (brutto):
 • BTA 1. byggetrinn:         ca. 11 500 m2
 • BTA 2. byggetrinn:         ca. 5 800  m2
 • BTA parkeringskjeller:  ca. 1 800  m2
Opprettet: 23.november.12 av Webmaster
Oppdatert: 03.april.19