Regjeringen har også kommet med flere anbefalinger, blant annet om å unngå innendørs treninger. Kommuner med høyt smittetrykk er også bedt om å vurdere å sette barnehager og ungdomsskoler til rødt nivå.
 
Vestby kommune har i dag om lag 138 smittede pr 100 tusen innbygger siste 14 dager. Landsgjennomsnittet er 126 smittede. Vi er med andre ord noe over landsgjennomsnittet. I barnehagealder har vi kun hatt et fåtall smittetilfeller, mens det på ungdomsskolene var flere tilfeller, også med spredning den siste tiden før juleferien. På bakgrunn av dette har kommuneoverlegen i dag besluttet at ungdomsskoler settes til rødt nivå, men barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå.
 
Det betyr for ungdomsskolene at kohortene blir mindre, og deler av ungdomsskoleklassene får digital hjemmeskole. 10. trinn vil være fysisk på skolen hele tiden, men 8. og 9. trinn vil ha kombinert fysisk tilstedeværelse og digital hjemmeskole. Dette vil i første omgang være gjeldende frem til 18. januar.
 
Frem til 18. januar vil også fritidsklubber være stengt, og det vil kun være en til en undervisning på kulturskolen.
 
Det gjøres ikke endringer i den lokale forskriften. Det betyr at treningssentere kan fortsette under dagens smittevernregime. 
 
Når det gjelder skjenking av alkohol, er det innført et nasjonalt forbud frem til 18. januar.
 
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales på det sterkeste utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 
For trening i regi av idrettslag anbefales det altså på det sterkeste å avlyse innendørs trening frem til 18. januar også for barn og unge. Utendørs trening kan gjennomføres dersom man kan holde nødvendig avstand.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Sjur Authen
Rådmann