Midlertidig parkeringsplass ved Vestby vgs er nå åpnet

Midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole er nå åpen!

Vestby kommune har nå etablert en midlertidig p-plass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole. P-plassen er offentlig og gratis å bruke.
Sikring av skolevei ved Vestby skole

Sikring av skolevei ved Vestby skole, 18. november

Mandag 18. november er oppstart for bygging av fortau og innsnevring i krysset fra Vestby skole og inn til Solerunden. Arbeidet forventes utført i ...
Anleggsarbeid_illustrasjon

Arbeid i Vestby sentrum – uke 47

Fredag 15. november 2019 vil det påbegynnes arbeid mellom Kulturskolen og Babylon pizza. Arbeidet skyldes legging av nytt kloakkrør og ny fiberkabel. ...
Ny innkjøring til Rådhusgata

Ny innkjøring til Rådhusgata

På grunn av arbeid i Sentrumsveien vil hovedinngangen til Rådhusgata stenges mandag 18. november 2019.  For å sikre fremkommelighet til parkeringsp...
Anleggsarbeid_illustrasjon

Ett kjørefelt grunnet gravearbeid Kroerveien/ Sentrumsveien

Ved krysset Kroerveien/ Sentrumsveien vil det i uke 43 bli gjort arbeid i forbindelse med omlegging vann og avløp. Dette medfører at veien blir gra...
Midlertidig innkjørsel Kulturskolen

Midlertidig adkomst til Kulturskolen

Innkjørsel til Kulturskolen og nordre del av rådhuset vil bli midlertidig stengt 11.10.2019 i forbindelse med veiarbeid. Det vil bli opprettet en n...
Sprengning pågår

Sprengningsarbeid i Vestby sentrum

I en periode vil det foregå sprengningsarbeid i forbindelse med utarbeidelse av ny Sentrumsvei i Vestby sentrum. 
Sprengningsarbeid i Sentrumsveien p[begynnes uke 34

Sprengningsarbeid i Sentrumsveien påbegynnes i uke 34

Sentrumsveien skal saneres og bygges om i henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum. I den forbindelse vil det utføres sprengningsarbeid i Sen...