Kultuminneplan

Nyhetsbrev om kommunedelplan for kulturminner

Se kommunens siste nyhetsbrev vedrørende kommunedelplan for kulturminner.

Nyhetsbrev 4 - registrering av kulturminner i sommer

Nyhetsbrev 3 - hvordan identifisere og registrere kulturminner av lokal verdi

Nyhetsbrev 2 - gjennomføring av registreringsarbeidet, temaer/områder som bør prioriteres i feltarbeidet og framdriftsplan videre.  

Nyhetsbrev 1 - oppsummering fra oppstartsmøtet avholdt den 7.2.2013 samt informasjon om veien videre.

Følg oss også på facebook 

Tips en venn Skriv ut