Oasen

Oasen Aktive Skoletiltak

Oasen Aktive Skoletiltak er Vestby kommunes alternative ungdomsskole. Skolen ligger holder til på en liten gård rett nedenfor tidligere Såner ungdomsskole, ikke langt i fra Såner kirke. Oasen Vestby ungdomsskole og Grevlingen skole og kultursenter. 
 
Oasen har følgende oppdrag:
 
Oasen heltid:
  • Elevgruppe på inntil 6 elever som har hele sitt undervisningstilbud på Oasen. Disse plassene er beregnet for elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på hjemskolen. For å få skoleplass må PPT skrive en sakkyndig vurdering, og innstilles av en opptaksgruppe bestående av leder for PPT, representant fra skolekontoret og leder av Oasen.Skoleplassen er frivillig. Undervisningen er i stor grad lagt opp til læring gjennom praktiske aktiviteter. Det er god voksentetthet, og skoledagen veksler mellom teori og praktiske oppgaver.
Oasen deltid:
  • Oasen deltid kalles også Oasekurs. Oasekursene er for elever som går på Vestby og Grevlingen ungdomsskole, men som har behov for et mer praktisk tilbud en dag i uka. Innholdet i kursene kan variere, men stort sett med innhold som friluftsliv, ulike verkstedsaktiviteter og øvelser knyttet til livsmestring (samtaler om følelser, leker og praktiske utfordringer).Et Oasekurs varer fra 5-7 uker

​Innskoling for 8.trinn

  • I løpet av de tre første ukene av skoleåret, har Oasen med alle nye 8.klassingene klassevis på sjøen for å lære å kjøre båt med påhengsmotor, lære litt lokalkunnskap om Son og Sonsskjærgården, samt HLR (Hjerte-lunge -redning)

Overnattingsturer for 9.trinn

  • Vår og høst tar vi med alle 9.klassingene klassevis på overnattingsturer på øya Bile utenfor Son. Der får elevene kjøre båt med påhengsmotor, lære å lage sunn turmat og HLR (Hjerte-lunge -redning), og ellers nyte friluftslivets gleder.

 

Tips en venn Skriv ut