Vi trenger følgende informasjon for å kunne reservere møterom:

  • Dato for møteromsreservasjon
  • Navn på møtet
  • Klokkeslett fra - til
  • Antall deltagere
  • Kontaktinfo, telefon og e-post til ansvarlig for møtet

Send din henvendelse på e-post til service- og utleiekontoret 

Priser - Møterom i Vestby kulturkvartal

Ønsker du møteromsmat - ta kontakt med Villa Vestby som drifter café og restaurant i 1. etasje i kulturkvartalet.