Revisjon av planen

Revisjon av planen omfatter et mindre område av opprinnelig planområde, og begrenses til NB-område Son slik det kommer frem av Riksantikvarens NB-register over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Nærmere opplysninger finner du i vedleggene på denne siden.

Merknader

Frist for merknader var 21. april 2022.