Merknader

Frist for merknader til planforslaget var 01.07.2022

Merknader sendes til Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby per post eller benytt e-post eller selvbetjeningsportalen.