Merknader

Frist for merknader til planforslag var 01. juli 2022

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 144, 1541 Vestby eller benytt e-post eller vår selvbetjeningsportal.