Formålet med planen er å regulere området S9 til bolig og tilrettelegging for utadrettet virksomhet i første etasje. Det er planlagt et bygg på 5 etasjer bestående av parkeringskjeller, næring i første etasje og boliger i etasje 2 til 5. 

Merknader

Frist merknader til planforslaget var 19. mai 2022.