kartutsnitt

Offentlig ettersyn – detaljregulering – gang- og sykkelvei langs Hobølveien

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs deler av Hobølveien.

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes i menyen til høyre, "mer info"

Merknader til planforslaget sendes innen 1. november 2018.

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 144, 1541 Vestby
post@vestby.kommune.no
eller benytt selvbetjeningsportalen i menyen til høyre,"selvbetjening"

Tips en venn Skriv ut