Merknader til planforslag

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 26.november 2021 til enten:

* Selvbetjeningsportalen

* E-post til post@vestby.kommune.no

* Brev til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby.