Frist

Merknader til planforslaget sendes innen 19. juni 2020 til 

Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby,