Vedlegg

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes på arealplaner.no

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 15.12.2022