Vedlegg

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes på arealplaner.no

Merknader

Frist for eventuelle merknader til planforslaget var 15.12.2022