Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Merknaden vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer merknaden før planforslaget sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettsider  omtrent en uke før saken skal behandles. 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene som har kommet inn. Deretter vil planforslaget til slutt bli sluttbehandlet og eventuelt vedtatt. 

Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no 

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 07.12.2023 til enten: