Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Merknaden vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer merknaden før planforslaget sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens hjemmeside  omtrent en uke før saken skal behandles. 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene som har kommet inn. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret vinteren 2023.  

Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 27.10.2023 til enten: