Det er utarbeidet to plankart som legges ut på offentlig ettersyn. Det ene plankartet viser sykkelrundellen (GS2) med 7% stigning og den andre med 5% stigning. Dette i henhold til vedtaket fra plan- og miljøutvalget om at sykkelrundellen skulle få en universell utforming.

Planforslaget legges ut på offentlig ettersyn slik det var til 1. gangs behandling uten noen justering på høydene. Plan- og miljøutvalget vedtok at planforslaget skal bearbeides frem til 2. gangs behandling slik at utnyttelsen i høyden justeres i tråd med høydene i bestemmelsene i sentrumsplanen. Planforslaget vil dermed bli bearbeidet mens planen er på offentlig ettersyn og frem til 2. gangs behandling. 

Frist for merknader

Frist for eventuelle merknader til planforslaget var 13.04.2023, til enten:

 

Plandokumenter

Nærmere opplysninger om planforslaget finner du på arealplaner.no