Merknader og innspill

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 1. desember 2021 til:

E-post, i vår selvbetjeningsportal eller pr. brev til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby.