Møte i Formannskapet

Tid og sted: 03.06.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
30/19 Årsregnskap 2018 - Vestby havn
31/19 Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby havn
32/19 Tertialrapport 1 2019 - Vestby havn
33/19 Årsregnskap 2018 - Vestby kommune
34/19 Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby kommune
35/19 Tertialrapport 1 2019
36/19 Budsjettendring tertial 1 2019
37/19 Vestby idrettslag - leie av kommunalt område Risil
38/19 Vestby videregående skole - idrettshall
39/19 Felles offentlig parkeringsløsning for Vestby sentrum
40/19 Finansiering av avfallssuganlegg i Vestby sentrum
41/19 Endring av forskrift om politivedtekter
42/19 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031
43/19 Lønnsvurdering rådmann 2019
44/19 Medarbeidersamtale rådmannen 2019