Møte i Formannskapet

Tid og sted: 05.03.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/18 Samarbeid og evt. utvidelse av plasser på Næringstjenester AS
10/18 Arkeologisk utgravning av steinalderboplass R2 - Gnr 144 Bnr 32 - Bruerveien 30 - Kostnadsdekning av utgifter
11/18 Deltakelse i sykkelbyordning
12/18 Opprettelse av byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken
13/18 Søknad om fritak - Erik Såheim
14/18 Overskjøting av festekontrakt gnr 160 bnr 26 - Son Kystkultursenter
15/18 Høringsuttalelse - Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus - Akershus fylkeskommune