Møte i Formannskapet

Tid og sted: 06.05.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
23/19 Konsesjonssøknad Sundby Nordre
24/19 Ny parkeringsløsning Son havn nord
25/19 Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling
26/19 Nye Bjørlien skole - Budsjett
27/19 Kretsgrenser og skolebehov
28/19 Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune
29/19 Søknad om utgiftsdekning - Snøproduksjon - Son Slalomklubb