Møte i Formannskapet

Tid og sted: 08.05.2017 kl. 19:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
33/17 Investeringsplan for svømmehall nord
34/17 Son Tennisklubb - leie av statlig sikret friluftsområde
35/17 Øst 110-sentral IKS
36/17 Valg av medlemmer til styret i Stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.17-30.04.19
37/17 Kontrollutvalget - Nyvalg
38/17 Kyststi ved OBOS-stranda - innbyggerinitiativ