Møte i Formannskapet

Tid og sted: 09.04.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
16/18 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken - økning av budsjett
17/18 Gang- og sykkelvei over Hølenviadukten - Avklaringer
18/18 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa
19/18 Høringsuttalelse til regional plan for klima og energi
20/18 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
21/18 Salg av kommunal tomt S9 - Vestby sentrum