Møte i Formannskapet

Tid og sted: 11.04.2016 kl. 18:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
10/16 Vestby Prestegård – fornyelse/endring av leiekontrakt
11/16 Prioriterte planoppgaver
12/16 Godkjenning av leieavtale for Svartåshytta
13/16 Krokstrand friområde - universell utforming
14/16 Utredning av offentlige toaletter i Son
15/16 Utredning av parkeringsplasser og sykkelparkering i Son
16/16 Høringsuttalelse - Konseptvalgutredning Oslonavet - Jernbaneverket
17/16 Opprettelse av Beredskapsråd i Vestby kommune
18/16 Revidering av retningslinjer for startlån