Møte i Formannskapet

Tid og sted: 11.06.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
33/18 Tertialrapport 1 2018
34/18 Budsjettendring tertial 1 2018
35/18 Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn
36/18 Årsregnskap 2017 - Vestby kommune
37/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby kommune
38/18 Årsregnskap 2017 - Vestby havn
39/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby havn
40/18 Regulering av avgifter i gravplassdriften
41/18 Lønnsvurdering rådmann 2018
42/18 Medarbeidersamtale rådmannen 2018
43/18 Salg av næringseiendom Vestby Næringspark øst