Møte i Formannskapet

Tid og sted: 21.11.2016 kl. 18:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
59/16 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020
60/16 Handlingsprogram for kulturarenaer 2017-2020
61/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017
62/16 Handlingsprogram 2017 -2020
63/16 Handlingsprogram og budsjett 2017 -2020 Vestby havn
64/16 Revidering av møtereglementet
65/16 Etablering av aksjeselskap - Vestby Utvikling AS
66/16 Salg av næringseiendom - Området BLI 3 - Tomt vel 5 daa
67/16 Salg av næringseiendom - Området BLI 3 - Tomt snaue ett daa