Møte i Formannskapet

Tid og sted: 22.01.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/18 Bosetting av flyktninger fra og med 2018
2/18 Andregangsbehandling av Kommunedelplan for klima- og energi
3/18 Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune
4/18 Temaplan vannforsyning
5/18 Vurdering av frivillig vern av kommunens eiendom - Ødemørk
6/18 Salg av næringseiendom - område BK - Torvuttaket Eiendom AS
7/18 Innspill til KS strategikonferanse 2018
8/18 Barnerepresentasjon ved plan- og byggesaker - nyvalg