Møte i Formannskapet

Tid og sted: 23.01.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/17 Planprogram og varsel om oppstart av kommuneplanrullering
2/17 Innspill til KS strategikonferanse 2017
3/17 Kommunenes plikt til akutt tilbud og døgnopphold - rus og psykiske lidelser
4/17 Nytt leveringspunkt for vann fra MOVAR
5/17 Klimasats 2017
6/17 Endring av vedtekter Cato-stiftelsen
7/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestby kommune og Akershus universitetssykehus- revisjon 2016
8/17 Valg av styre og endring av vedtekter Sentrumskvartalet AS
9/17 Kjøp av plasser i parkeringskjeller
10/17 Valg av byggekomite - Idrettshall Grevlingen