Møte i Formannskapet

Tid og sted: 24.09.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
54/18 Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune
55/18 Hølendalen - grunnundersøkelse ny investering
56/18 Utredning belysning Krusebyen/Krusebyveien
57/18 Follopiloten - ny avtaleperiode
58/18 Veteranplan for Vestby kommune
59/18 Konsesjonssøknad Sundby Nordre
60/18 Tildeling av KS' hedersbevis til folkevalgte