Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.02.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
8/19 2. gangs behandling kommuneplan Vestby 2019 - 2030
9/19 Bytte av kunstgress - valg av miljøvennlig alternativ
10/19 Temaplan Avløp
11/19 VA-norm for Vestby kommune
12/19 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
13/19 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Signy Svendsen (Sv)