Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.03.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
14/19 Revidert hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune
15/19 Informasjon om framdrift - Etterbruk av Hølenviadukten
16/19 Ny avtale om kioskdrift på Krokstrand friområde
17/19 Økt kapasitet ved Vestby sykehjem
18/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Ås og Vestby
19/19 Sykkelstrategi
20/19 Gnr 96 Bnr 1 Pung i Vestby kommune – søknad om deling - behandling etter jordloven
21/19 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.19 - 30.04.21
22/19 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS