Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.09.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
59/17 2. gangs behandling - Kommunedelplan for friluftsliv
60/17 Meråpent bibliotek i Vestby kommune
61/17 Reglement for vigsler i Vestby kommune
62/17 Follo Futura AS
63/17 Søknad om kommunal støtte om utskifting av hovedtavle og sikringsskap på Elverhøy