Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.11.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
62/19 Evaluering av reglement for vigsler i Vestby kommune
63/19 Barnehageplan 2020 - 2032
64/19 Kretsgrenser og skolebehov
65/19 Opprette utvalg for handlingsplan for skolekrets 2019-2023
66/19 Opprette utvalg for eldreplan - 2019 - 2023
67/19 Opprette utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg 2019 - 2023
68/19 Opprette utvalg for eiermelding 2019 - 2023
69/19 Reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune
70/19 Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse
71/19 Reglement for Vestby eldreråd
72/19 Søknad om skjenkebevilling - Cafe De Roma 1
73/19 Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS
74/19 Ny fastlegehjemmel
75/19 Bemanning i sentraladministrasjonen
76/19 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2023
77/19 Handlingsprogram for kulturarenaer 2020-2023
78/19 Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 for Vestby havn
79/19 Handlingsprogram 2020-2023
80/19 Delegert myndighet til å avgjøre søknad fra Pepvest AS om serveringsbevilling og skjenkebevilling ved Peppes Pizza på Vestby storsenter