Møte i Formannskapet

Tid og sted: 26.09.2016 kl. 18:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
44/16 Ny Bjørlien skole - Budsjett
45/16 Krokstrand friområde - plan og kostnader universell utforming
46/16 Innredning av 3 etg. Rådhusgata 2
47/16 1. gangs behandling - Kommunedelplan for klima og energi
48/16 Høringsuttalelse om fylkesmannens fremtidige struktur
49/16 Høringsuttalelse Vestby kommune
50/16 Regionreform
51/16 Fastsetting av kommunal planstrategi for Vestby 2016 - 2020