Møte i Formannskapet

Tid og sted: 27.08.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
44/18 Økt ramme startlån
45/18 Avsluttende møte i Byggekomiteen for Grevlingen skole
46/18 Renovasjonsløsning for Vestby sentrum - konseptvalg
47/18 Estetisk plan for Vestby sentrum
48/18 Kulturkvartalet - Fremdrift
49/18 Utvidelse av grønnstruktur og nytt fortau basert på områderegulering for Vestby sentrum – Ekspropriasjon av grunn og rettigheter fra GNR. 9 BNR. 21 (Grøstad gård)
50/18 Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn
51/18 Høringsuttalelse - kysttorsk - forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk
52/18 Salg av kommunal tomt B5 Vestby gamle skole