Møte i Formannskapet

Tid og sted: 27.11.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
71/17 Torghandel Son torg. Evaluering 2017 og forlengelse av avtale.
72/17 Eiendommen Elverhøy
73/17 Vedtak om beregning av refusjon - Gnr 8 Bnr 552 - Vestby storsenter - Opparbeidelse veianlegg
74/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018
75/17 Handlingsprogram for kulturarenaer 2018-2021
76/17 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021
77/17 Handlingsprogram og budsjett 2018-2021 for Vestby havn
78/17 Handlingsprogram 2018-2021
80/17 Kostnader kulturkirken/kulturbygget i Son - oppfølging av k-sak 107/16
81/17 Makeskifteavtale - Vestby Næringspark Øst