Møte i Formannskapet

Tid og sted: 28.01.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/19 InterCity Østfoldbanen - Hensetting - Togparkering Moss - Planprogram til behandling
2/19 Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune - 2. gangs behandling etter høring
3/19 Innspill til KS strategikonferanse 2019
4/19 Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune - søknad om støtte
5/19 Orientering om Garder skole
6/19 Renovasjonsløsning for Vestby sentrum
7/19 Justering av tomt S9 i Vestby sentrum